Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS xã Phong Niên

Thôn Cốc Sâm 2 - Phong Niên - Bảo Thắng - Lào Cai
0214351773
thanhvientk38@gmail.com