Tin tức
Năm học 2017-2018, trường PTDTBT THCS xã Phong Niên có 444 học sinh, trong đó có 235 học sinh ra ở bán trú. Với số lượng học sinh đông, đa số các em đều là người dân tộc thiểu số ...
Tin tức từ Phòng
Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện BảoThắng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.