<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>
Năm học 2017-2018, trường PTDTBT THCS xã Phong Niên có 444 học sinh, trong đó có 235 học sinh ra ở bán trú. Với số lượng học sinh đông, đa số các em đều là người dân tộc thiểu số ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện BảoThắng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.